Malacañang declares May 21, 2013 as a Special Non-Working day in the City of Malabon

 

Click here for the copy of the Proclamation No. 576

SPECIAL NON-WORKING DAY IN MALABON ON MAY 21

May 21, Tuesday will be a special non-working day in Malabon as the city commemorates it’s 414th Foundation Day.

President Benigno Aquino III made the declaration via Proclamation 576 signed by Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. on May 10, 2013.

The Chief Executive issued the declaration to give the people of Malabon full opportunity to celebrate and take part in the occasion with appropriate ceremonies.

 SPECIAL NON-WORKING DAY SA MALABON SA MAYO 21

Ang araw ng Martes, ika 21 ng Mayo at itilagang special non working day sa Malabon bilang paggunita ng lungsod sa ika-414 taon ng pagkakatatag nito.

Idineklara ito ni Pangulong Benigno Aquino III sa pamamagitan ng Proklamasyon bilang 576 na nilagdaan ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. noong Mayo 10, 2013

Ang punong ehekutibo ay naglabas ng deklarasyon upang bigyan ng pagkakataon ang mamayan ng Malabon ng malaking oportunidad na ipagdiwang at makilahok sa mga okasyon maging sa mga angkop na pagdiriwang.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*City Government of Malabon
Website maintained by MIS Department. All rights reserved.