Malabon Ahon Blue Card Schedule of Registration and Confirmation

READ MORE: https://malabon.gov.ph/Home/NewsContent/9

Malabon Ahon Blue Card

Frequently Asked Questions (FAQS)

1. Ano ang Malabon Ahon Blue Card?

Ang Malabon Ahon Blue Card ay isang proyekto na inilunsad sa pangunguna ni Mayor Jeannie Sandoval at ng lokal na pamahalaan upang mapabilis at mapadali ang pagbigay ng abot kamay na serbisyo sa bawat pamilyang taga-Malabon.

2. Anu-ano ang mga benepisyo nito? 

Maaari itong ...

READ MORE: https://malabon.gov.ph/Home/NewsContent/8